YÜCELEN GRUBU İŞ BAŞVURU FORMU
Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.
Kişisel Bilgileriniz    
Adınız Soyadınız: Adresiniz:
Doğum yeriniz ve tarihi: Tel:
Vatandaşlık No: Askerlik Durumu:
Vergi No: Terhis olduğunuz birlik:
Cinsiyetiniz: Boş Alan Bırakmayınız!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Aile Durumu:
Medeni Durumunuz:
Çocuk (Varsa) sayısı:
Aile Dışında bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler var mı?
   
Öğrenim Bilgileri:
Yabancı Diliniz:
Yabancı Dil Düzeyiniz:
Bilgisayar kullanma düzeyiniz:
Kullandığınız bilgisayar Programları:
Kullandığınız cihazlar
   
Özel bilgiler:
Sürücü Belgeniz Var ise sınıfı:
Sağlık Sorununuz Var ise:
Mecburi Hizmet Borcunuz Var ise:
Adli Sicil Kaydınız Var ise:
Sigara Kullanıyormusunuz?
       
Referanslarınız:    
Adı Soyadı: Kurumu Ve Görevi: Telefon Numarası:  
 
 
 
Diğer Bilgileriniz:    
Boyunuz: Kilonuz: Ayakkabı Numaranız: Gömlek Numaranız:
     
GÖREV VE ÜCRET TALEPLERİ    
Şirketimizden Ne Tür Bir Görev Talep Ediyorsunuz:  
En Son Çalıştığınız Kurumdan Aldığınız Net Ücret:  
Talep Ettiğiniz Net Ücret:  
Ne zaman Çalışmaya Başlayabilirsiniz:  
Gerektiğinde İkamet Değişikliği Yapabilir misiniz?  
Gerektiğinde Fazla Mesai Yapmayı ve Vardiyalı Çalışmayı Kabul Edebilir misiniz:  
Fotoğrafınız:    
İş bu iş isteme formundaki sorulara verdiğim cevapta tam ve doğru olduğunu, zaman içerisinde değişecek olan bilgilerimi en geç 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi ve hakikat dışı veya eksik bir beyanımla işe alınmış bulunduğumun anlaşılması halinde herhangi bir ihbar ve Tanzimat gerek olmaksınız işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir takip, talep ve iddiada bulunmayacağımı ve eksik veya hakikat dışında beyanımla işe alınmamadan dolayı şirketin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi ve beyan ederim.